Efterisolering af tag

Efterisolering af tagVil du spare penge på din varmeregning og beskytte miljøet? Så kontakt Linnée Tag og få et tilbud på efterisolering af tag.

Hvis man vil hente en stor gevinst på varmeregningen, skal man efterisolere sit loft og tag. Efterisolering kan udføres på en del forskellige måder.

Man kan isolere på på et uudnyttet loft, et loft allerede udnyttet til beboelse, foretage isolering udefra mellem tagspærene eller isolere uden på et eksisterende tag i forbindelse med en ny pålægning af tagpap og mulig listedækning.

Hvorfor efterisolering af tag og loft?

Varmen i huset eller bygningen søger opad, og der vil derfor med et dårligt isoleret tag, ske et stort varmetab. Varmetabet gennem taget er generelt 12 procent højere end det varmetab, der finder sted gennem ydervæggene.

Fordele ved efterisolering af tag

Man opnår en række fordele når taget efterisoleres bl.a.


  • Huset eller bygningen stiger i værdi
  • Man sparer en del på varmeregningen
  • Kuldestråling og kuldenedfald forhindres
  • Efterisolering giver et væsentligt bedre indeklima
  • CO2 udslippet fra boligen mindskes
  • Temperaturen på loftet siger efter isoleringen. Det betyder nedsat risiko for skimmelsvamp


Efterisolering af taget er derfor en økonomisk, miljømæssig og også sundhedsmæssig fordel.

Hvor kan efterisolering af tag foretages?


Isolering på et uudnyttet loft er en relativ nem måde at efterisolere på. Her vil man typisk udlægge isoleringsmåtter på loftets gulv, eller alternativt blæse granulat ind i loftsrummet.

Efterisolering af lofter udnyttet til beboelse er lidt mere krævende da det er indersiden af taget, altså skråvæggene, der skal isoleres.

I forbindelse med en tagrenovering, vil der kunne isoleres udefra mellem tagspærene, inden en ny tagbelægning pålægges. Fordelen er, at med denne løsning skal man ikke ind og røre ved den indvendige beklædning.

Efterisolering af tagpaptag

Et fladt tagpaptag kan isoleres udefra i forbindelse med en tagrenovering. Flade tage, som typisk er bygget i 60’erne, får tit utætheder over årene, og skal derfor renoveres.

Her kan den nye isolering påsættes direkte oven på tagpappet, hvis det øvrige tag er i nogenlunde stand.

Den nye isolering monteres på taget således, at der skabes en svag hældning på det nye tag.

Vi har eksisteret siden 2004 og har helt fra starten været fokuseret på at tilbyde vores kunder den bedste rådgivning og professionelt arbejde på blandt andet efterisolering af tag samt tagdækning på Fyn.

Vores dygtige håndværkere sørger for hurtig og effektiv isolering af dit tag, så du kan bruge dine penge på andre og sjovere ting end at fyre for fuglene.


Vi løser alle typer opgaver.
Vi renoverer og udskifter tage, vi opsætter kviste og ovenlysvinduer, vi bygger tagterrasser og ombygger uudnyttede tagetager til brugbart boligareal.

Linnèe Tag

Kontakt info

22 45 08 04

Løkkevej 7, 5750 Ringe