Flade tage

Flade tageFlade tage vejledning, lægning eller reparation

Flade tage var i 70’erne udskældte blandt andet på grund af dårlig holdbarhed og vandafledning. Yderligere blev der ofte benyttet tagpap af en dårlig kvalitet, ligesom udluftningen i tagkonstruktionen var mangelfuld.

Det er en helt anden sag i dag.

I dag skal flade tage have en minimal hældning, og tagpapkvaliteten er blevet væsentligt forbedret over årene. Hvis taget konstrueres eller der foretages tagrenovering med solide materialer, vil man ikke opleve flere problemer end med et tag med hældning.

Problemer med flade tage

Har man problemer med sit tag i form af fugtskader, er årsagen som regel:

  • En manglende vedligeholdelse af taget
  • Utætheder i samlinger eller selve konstruktionen
  • Fejl begået at tidligere tiders håndværkere under lægning af taget
  • Benyttelse af utilstrækkelige eller dårlige materialer

Man ser ofte at skaderne viser sig på flade tage lagt fra 50’erne og til sidst i 70’erne. På disse tage bør man regelmæssigt tjekke tilstanden af tagpappet. Der ses ofte sprækker i tagpappet, hvor fugt fra regn og sne kan trænge ind.

Har man en fugtskade, skal den udbedres omgående, så der ikke opstår råd i tagkonstruktionen.

Fra fladt tag til lavhældningstag

Holdbare flade tage

Har man et fladt tag der trænger til en renovering, kan taget ofte ændres til et lavhældningstag. Det gøres ved at lægge nyt kileskåret tagisolering ud over tagfladen.

Herpå monteres nyt tagpap, og taget har nu en ny hældning, hvor vandet kan løbe af.

Flade tage bruges med succes på boliger, lagerhaller, carporte og meget mere. Der er dog flere faktorer, man skal være opmærksom på, når man lægger et fladt tag, for at sikre blandt andet holdbarheden og vandafledning.

Hos Linnée Tag har vi mange års erfaring i flade tage og du kan derfor være sikker på at få det bedste resultat, når du benytter vores professionelle håndværkere – Hvad enten det handler om vejledning, pålægning af tagpap eller reparation af flade tage.